Kalendarz

Prosty skrypt wyświetlający kalendarz. Wygląd kalendarza jest łatwy do dostosowania dzięki stylom zapisanym w osobnym pliku css. Domyślnie aktualny dzień jest zaznaczony czerwoną ramką, a wybrany poświetlany zielonym tłem. Integracja z innymi skryptami może wykorzystać fakt, że data wybranego dnia jest także zapisywana w ukrytym polu formularza, skąd można ją łatwo pobrać. W skrypcie znajduje się również kilka użytecznych funkcji do manipulacji kalendarza i daty, jak szukanie pozostałych dni mieisąca, sprawdzanie czy dzień jest dniem weekendowym, porównywnanie dat itp

do zrobienia: pełna dokumantacja wszystkich funkcji kalendarza.