PROJEKTY

Workout

Lista zadań do wykonania. Możliwość uaktualniania online.

Fraktale

Aplikacja generująca fraktale. Możliwość wyboru wielu parametrów, zoom, funkcje tworzące.

Komunikator

Prosty komunikator online.

Kalendarz

Skrypt do graficznego wyboru daty.